Restaurant

tueDinner5:00 pm - 9:45 pm
wedDinner5:00 pm - 9:15 pm
thuDinner5:00 pm - 9:15 pm
friDinnerFirst Seating - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Seating - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm
satLunch12:00 pm - 2:45 pm
DinnerFirst Seating - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Seating - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm

Outdoors

monDinnerclosed
tueDinnerclosed
wedDinner5:00 pm - 9:15 pm
thuDinner5:00 pm - 9:15 pm
friDinnerFirst Seating - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Seating - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm
satLunch12:00 pm - 2:45 pm
DinnerFirst Seating - 5:00pm, 5:15pm, 5:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm
Second Seating - 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm, 8:45pm, 9:00pm