Restaurant

tueDinnerDinner - 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm
wedDinnerDinner - 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm
thuDinnerDinner - 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm
friDinnerDinner - 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm
satDinnerDinner - 4:00pm, 4:15pm, 4:30pm, 5:45pm, 6:00pm, 6:15pm, 7:30pm, 7:45pm, 8:00pm